Gopshus

Gopshus är en relativt gammal by. Den omtalades redan på 1500-talet i Gustav Vasas skattelängder. Dessa är de äldsta urkunderna för Mora, som angår befolkningen i gemen, och i den första längden från 1539, finns tio skattebetalare i byn. Vid den här tiden låg byn längre åt nordväst än i dag, närmare Gopaldån. Lämningar efter ett par gårdar, Finsangard och Nordbysgard, vittnar ännu om den epoken. Gopshus har aldrig varit någon stor by. Befolkningen har från 1500- talet sakta ökat för att kulminera vid början av 1900-talet med omkring 200 personer, men efter 1950-talet minskade befolkningen kraftigt. Som alla andra glesbygdsbyar har Gopshus drabbats av utflyttning till stor del beroende på brist på arbete och utkomstmöjligheter. Sedan ett antal år har emellertid en återinflyttning börjat, och år 1995 bodde cirka hundra personer i Gopshus och dessutom ett betydande antal fritidsboende.

Vill ni veta mer om om Gopshus historia hänvisas ni till boken ”Gopshus- en by i Mora

Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Gopshus – en by i Mora